ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
25
17
42
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
44
43
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
60
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...