ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
67
47
114
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
23
15
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
72
179
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...