ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนสะงวย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
5
15
20
1
รวมประถม
46
51
97
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
18
11
29
1
รวมมัธยมต้น
49
28
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
103
221
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...