ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโคก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
21
12
33
1
ป.3
18
19
37
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
20
7
27
1
รวมประถม
99
71
170
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
94
216
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...