ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากปวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
19
7
26
1
รวม อบ.
31
15
46
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
16
23
39
1
ป.6
17
7
24
1
รวมประถม
77
79
156
6
ม.1
21
13
34
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
45
37
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
131
284
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...