ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
25
48
2
อบ.3
31
24
55
2
รวม อบ.
54
49
103
4
ป.1
57
47
104
3
ป.2
69
55
124
4
ป.3
53
49
102
3
ป.4
58
49
107
3
ป.5
53
66
119
3
ป.6
42
80
122
3
รวมประถม
332
346
678
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
386
395
781
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...