ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
42
45
87
6
ม.1
6
2
8
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
14
13
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
73
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...