ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
24
20
44
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
52
44
96
6
ม.1
13
3
16
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
32
22
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
86
194
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...