ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
55
47
102
6
ม.1
13
3
16
1
ม.2
15
3
18
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
34
16
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
78
182
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...