ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกซ้อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
1
0
1
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
22
9
31
6
ม.1
2
5
7
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
1
3
4
1
รวมมัธยมต้น
8
11
19
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
28
63
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...