ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแท่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
3
13
16
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
17
30
47
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
6
14
20
1
รวมประถม
56
57
113
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
24
21
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
108
205
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...