ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแท่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
10
12
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
20
29
49
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
57
53
110
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
22
24
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
106
205
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...