ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
4
10
14
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
28
24
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
34
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...