ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
8
17
25
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
53
53
106
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
12
0
12
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
27
5
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
75
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...