ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
12
1
13
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
27
13
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
78
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...