ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
24
19
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
32
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...