ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนกกจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
38
35
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
44
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...