ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
23
24
47
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
82
75
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
99
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...