ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
9
14
23
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
5
13
18
1
ป.6
19
16
35
1
รวมประถม
60
69
129
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
8
1
9
1
ม.3
2
10
12
1
รวมมัธยมต้น
16
18
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
101
195
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...