ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
2
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
23
20
43
3
ป.1
14
17
31
2
ป.2
13
18
31
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
16
9
25
2
รวมประถม
87
85
172
8
ม.1
19
15
34
1
ม.2
18
9
27
1
ม.3
20
10
30
1
รวมมัธยมต้น
57
34
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
139
306
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...