ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกมน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
11
20
31
1
รวม อบ.
27
32
59
2
ป.1
16
18
34
2
ป.2
3
18
21
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
20
9
29
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
75
84
159
7
ม.1
13
10
23
1
ม.2
7
11
18
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
32
32
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
148
282
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...