ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
9
12
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
30
41
71
6
ม.1
12
9
21
1
ม.2
14
3
17
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
35
17
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
69
144
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...