ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
18
13
31
2
อบ.3
13
20
33
2
รวม อบ.
35
35
70
5
ป.1
25
11
36
2
ป.2
23
18
41
2
ป.3
16
12
28
2
ป.4
13
14
27
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
24
14
38
2
รวมประถม
112
80
192
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
115
262
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...