ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
13
20
33
2
อบ.3
24
13
37
2
รวม อบ.
39
39
78
5
ป.1
23
18
41
2
ป.2
17
13
30
2
ป.3
16
13
29
2
ป.4
12
12
24
1
ป.5
24
13
37
2
ป.6
21
9
30
1
รวมประถม
113
78
191
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
117
269
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...