ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
68
56
124
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
15
2
17
1
รวมมัธยมต้น
32
14
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
88
212
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...