ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
69
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...