ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
30
25
55
3
ป.1
20
11
31
1
ป.2
21
17
38
1
ป.3
8
22
30
2
ป.4
24
19
43
1
ป.5
22
15
37
1
ป.6
23
19
42
1
รวมประถม
118
103
221
7
ม.1
20
15
35
1
ม.2
21
8
29
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
51
34
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
199
162
361
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...