ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังสะพุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
37
27
64
3
ป.1
23
16
39
1
ป.2
7
22
29
1
ป.3
24
19
43
2
ป.4
21
14
35
1
ป.5
23
21
44
1
ป.6
15
23
38
1
รวมประถม
113
115
228
7
ม.1
23
9
32
1
ม.2
20
11
31
1
ม.3
15
22
37
1
รวมมัธยมต้น
58
42
100
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
184
392
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...