ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
31
36
67
6
ม.1
5
8
13
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
8
2
10
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
60
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...