ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
26
36
62
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
19
5
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
50
103
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...