ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
26
23
49
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
9
18
27
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
67
68
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
91
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...