ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
7
3
10
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
32
23
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
26
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...