ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
32
39
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
47
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...