ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
12
22
34
6
ม.1
7
0
7
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
0
5
5
1
รวมมัธยมต้น
10
12
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
39
70
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...