ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
0
6
6
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
3
12
15
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
13
12
25
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
24
40
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...