ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
18
37
2
อบ.2
36
38
74
3
อบ.3
38
39
77
3
รวม อบ.
93
95
188
8
ป.1
47
59
106
4
ป.2
54
36
90
3
ป.3
54
55
109
3
ป.4
39
39
78
3
ป.5
57
37
94
3
ป.6
39
43
82
3
รวมประถม
290
269
559
19
ม.1
52
24
76
2
ม.2
57
49
106
3
ม.3
31
26
57
2
รวมมัธยมต้น
140
99
239
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
523
463
986
34
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...