ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
3
11
14
1
รวม อบ.
9
16
25
3
ป.1
5
10
15
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
33
39
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
55
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...