ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนายาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
5
2
7
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
17
22
39
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
2
2
4
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
7
7
14
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
31
60
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...