ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
46
49
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
57
115
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...