ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแปน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
57
59
116
6
ม.1
5
10
15
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
22
24
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
97
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...