ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแปน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
57
59
116
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
24
22
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
99
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...