ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
21
22
43
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
58
63
121
6
ม.1
8
17
25
1
ม.2
8
16
24
1
ม.3
10
18
28
1
รวมมัธยมต้น
26
51
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
136
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...