ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีเลิศ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
13
26
1
อบ.2
18
14
32
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
43
35
78
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
55
69
124
6
ม.1
8
15
23
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
11
3
14
1
รวมมัธยมต้น
29
31
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
135
262
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...