ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
7
1
8
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
22
23
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
24
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...