ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพองหนีบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
26
25
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
33
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...