ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
14
4
18
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
70
48
118
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
22
18
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
85
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...