ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
44
46
90
6
ม.1
13
2
15
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
29
18
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
80
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...