ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
33
32
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
44
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...