ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
29
26
55
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
15
16
31
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
86
75
161
6
ม.1
22
19
41
2
ม.2
9
13
22
1
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
42
46
88
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
147
304
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...