ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดข่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
24
37
61
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
53
35
88
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
13
9
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
81
171
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...