ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดข่า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
11
19
1
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
25
40
65
3
ป.1
11
12
23
2
ป.2
13
11
24
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
57
56
113
7
ม.1
12
2
14
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
20
7
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
103
205
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...