ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
25
20
45
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
5
0
5
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
30
69
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
13
20
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
70
147
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...