ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวนพุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
21
24
45
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
49
57
106
6
ม.1
14
18
32
2
ม.2
13
11
24
2
ม.3
8
7
15
2
รวมมัธยมต้น
35
36
71
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
117
222
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...