ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปวนพุ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
19
21
40
3
ป.1
10
14
24
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
52
63
115
6
ม.1
14
10
24
1
ม.2
14
16
30
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
36
37
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
121
228
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...