ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
22
16
38
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...