ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
17
6
23
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
40
35
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
41
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...