ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
0
7
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
19
10
29
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
27
24
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
34
80
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...