ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
9
12
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
22
19
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
28
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...