ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
11
17
1
อบ.2
17
14
31
2
อบ.3
20
25
45
2
รวม อบ.
43
50
93
5
ป.1
38
22
60
2
ป.2
30
23
53
2
ป.3
24
34
58
2
ป.4
32
21
53
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
32
25
57
2
รวมประถม
182
148
330
12
ม.1
28
16
44
2
ม.2
28
20
48
2
ม.3
26
19
45
2
รวมมัธยมต้น
82
55
137
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
307
253
560
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...